Hỗ trợ info@hopphatgroup.com.vn 0989 556 546
Trang chủ Nôi dung chương trình đào tạo kỹ năng và kiến thức bất động sản

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BẤT ĐỘNG SẢN

 
I. Kiến thức cơ sở 

1. (Chuyên đề 1): Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản:
a) Pháp luật về kinh doanh bất động sản;
b) Pháp luật về đất đai và các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản tại Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành;
c) Pháp luật về nhà ở và các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản tại Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành;
d) Các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản tại Bộ Luật Dân sự;
đ) Quy định pháp luật về thuế, phí trong giao dịch bất động sản trong Pháp luật về thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. (Chuyên đề 2): Thị trường bất động sản 
a) Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản;
b) Phân loại thị trường bất động sản;
c) Các yếu tố của thị trường bất động sản;
d) Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản;
đ) Vai trò của Nhà nước đối với thị trường bất động sản;
e) Giá trị và giá cả bất động sản.
3. (Chuyên đề 3): Đầu tư kinh doanh bất động sản 
a) Những vấn đề cơ bản về đầu tư kinh doanh bất động sản;
b) Trình tự, thủ tục thực hiện một dự án đầu tư kinh doanh bất động sản;
c) Nội dung các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản;
d) Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản;
đ) Thông tin và hồ sơ bất động sản.
4. (Chuyên đề 4) Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản 
a) Các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;
b) Các phương thức, thủ đoạn rửa tiền thường gặp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;
c) Các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;
d) Các giao dịch đáng ngờ và cách nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;
đ) Hướng dẫn về báo cáo, cung cấp và lưu trữ thông tin.

II. Kiến thức chuyên môn về môi giới bất động sản 

1. (Chuyên đề 1): Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản 
a) Giới thiệu về dịch vụ môi giới bất động sản;
b) Vai trò của môi giới bất động sản trong thị trường bất động sản;
c) Nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản;
d) Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản và yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới bất động sản;
đ) Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nghề môi giới bất động sản;
e) Kinh nghiệm của các nước về dịch vụ môi giới bất động sản;
g) Đạo đức nghề nghiệp của nhà môi giới bất động sản.
2. (Chuyên đề 2): Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản 
a) Thu thập thông tin về cung, cầu bất động sản;
b) Xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản;
c) Lập hồ sơ thương vụ môi giới;
d) Thời hạn và những bước thực hiện thương vụ môi giới;
đ) Marketing bất động sản;
e) Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong giao dịch bất động sản;
g) Tổ chức và quản lý văn phòng môi giới bất động sản;
h) Kỹ năng soạn thảo hợp đồng.
III. Kiến thức chuyên môn về Định giá bất động sản
  1. ( Chuyên đề 1 ): Tổng quan về dịch vụ Định giá  Bất động sản:
a/ Giới thiệu về dịch vụ định giá Bất động sản.
b/ Vai trò của người định giá BĐS trong thị trường BĐS.
c/ Nguyên tắc hoạt động định giá Bất động sản.
d/ Điều kiện kinh doanh dịch vụ định giá & yêu cầu chuyên môn của người định giá.
e/ Kinh nghiệm của một số nước trên Thế giới về định giá BĐS.
f/ Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp về định giá BĐS
g/ Đạo đức nghề nghiệp trong định giá BĐS.
  1. (  Chuyên đề 2 ): Quy trình & phương pháp Định giá BĐS:
a/ Xác định nhiệm vụ định giá Bất động sản.
b/ Khảo sát hiện trường thu thập thông tin BĐS.
c/ Phân tích thông tin Bất động sản.
d/ Lựa chọn phương pháp định giá BĐS.
e/ Xác định giá cả  BĐS.
f/ Lập hồ sơ và chứng thư định giá Bất động sản.
g/ Các phương pháp định giá BĐS.
  1. ( Chuyên đề 3 ): Định giá Bất động sản:
a/ Căn cứ định giá BĐS
b/ Định giá Bất động sản là Đất đai.
c/ Định giá Bất động sản là Nhà ở.
d/ Định giá Bất động sản là công trình xây dựng.
e/ Hồ sơ và chứng thư định giá BĐS.
 
IV. Kiến thức  chuyên môn về điều hành quản lý sàn giao dịch bất động sản.

1. (Chuyên đề 1): Tổ chức điều hành sàn giao dịch bất động sản
a) Giới thiệu về sàn giao dịch bất động sản;
b) Vai trò của sàn giao dịch bất động sản trong thị trường bất động sản;
c) Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;
d) Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản;
đ) Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;
e) Điều kiện của người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản;
g) Thông tin về bất động sản và kinh doanh bất động sản qua sàn giao dịch;
h) Tổ chức các dịch vụ tại sàn giao dịch bất động sản.
2. (Chuyên đề 2): Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản
a) Thu thập thông tin về cung, cầu bất động sản;
b) Xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản;
c) Lập hồ sơ thương vụ môi giới;
d) Thời hạn và những bước thực hiện thương vụ môi giới;
đ) Marketing bất động sản;
e) Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong giao dịch bất động sản;
g) Tổ chức và quản lý văn phòng môi giới bất động sản;
h) Kỹ năng soạn thảo hợp đồng.

 
Địa chỉ liên hệ:

CTY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HỢP PHÁT
 
ĐC: P402 Tòa D - Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam, số 58 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
 
Điện thoại: 024 7779 7999
 
Hotline: 0971 666 628 (Ms Thảo - Quản lý đào tạo, tuyển sinh)
 
Email: daotao@hopphatgroup.com.vn
 
Web: chungchibatdongsan.edu.vn    /   batdongsanhopphat.com    /   mangdaotao.edu.vn


Đăng ký khóa học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Phòng tư vấn Đất thổ cư
Đặng Văn Minh

Đặng Văn Minh

Đặng Văn Minh

Quản lý dịch vụ đất thổ cư
Tel: 024 7779 7999 
Hotline/ Zalo: 0942 222 597
thocu@hopphatgroup.com.vn

Phòng quản lý dự án
Nguyễn Đức Thanh

Nguyễn Đức Thanh

Nguyễn Đức Thanh

Quản lý dự án
Tel: 024 7779 7999
Hotline/ Zalo: 0989 556 546
duan@hopphatgroup.com.vn

Thông tin thị trường
quảng cáo nổi bật

Địa chỉ: P402, Tòa D, Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam, số 58 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024 7779 7999 / Hotline: 0971 66 66 28
Email: info@hopphatgroup.com.vn